MiR

Sedan 19 september 2015 ansvarar jag inte längre för församlingens hemsida.

Od dnia 19 września 2015 nie jestem odpowiedzialny za prowadzenie strony parafii.

Martin Jan Ogrodnik

Ny hemsida finns på:
www.maria-rosengard.se

E-post: mmerosengard@katolskakyrkan.se